Skip to content

Kartverket Stavanger

Kartverket Stavanger har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon for Rogaland fylke.

Kontakt oss

Tilsette ved Kartverket Stavanger

Telefon: 32118000

Besøksadresse
Professor Olav Hanssens vei 10, 4021 Stavanger

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Postadresse
Kartverket Stavanger, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss

Tinglysing

Alle forespørsler om tinglysing rettes direkte til

Tinglysingen i Kartverket

Telefon: 32118000

Kommunane i Rogaland

Kartverket Stavanger omfatter kommunane i Rogaland fylke.

News

  • 6 Nov 2019
    Kartverket Stavanger

    Geodataplan for Rogaland

    Kartverket link to this page

    Ny geodataplan med tilhørande handlingsplan er vedteken av fylkesgeodatautvalet. Les meir om dei strategiske vala for planperioden her.

See all news articles