Evalueringen vil hjelpe oss å arrangere bedre og mer dagsaktuelle fagdager med plan som tema.

Dere som jobber med dette til daglig er den viktigste ressursen vi har for å få dette til, ber dere derfor om å svare på noen korte spørsmål i skjemaet under.

Dersom du har kommentarer innspill med hensyn til de praktiske sidene ved fagdagen, er det fint om du skriver de under punkt 4 Andre kommentarer? nederst i skjemaet.

Med praktiske sider mener vi for eksempel; møterom, lyd og lys i lokalet, sted/ lokalisering av fagdagen, lunsj og drikke, møteledelse, program, pauser (nok?, for mange?, for få?), nok tid til spørsmål og diskusjon?, osv.

Evalueringen er selvfølgelig anonym!