Skip to content

Fagdag matrikkel

28 Nov 2019
28 Nov 2019
Kartverket Kristiansand
Møterom "Haven", ved Fylkeshuset Kristiansand, Tordenskjolds gate 65
Kl. 10:00 - 15:00

Kartverket Kristiansand inviterer til fagdag matrikkel. Påmeldingsfristen er gått ut!Program

Endringer kan forekomme

09:30 En liten velkomst m/ kaffe/ te og frukt

1000 Åpning og innledning v/ Lars Fredrik Gyland, Kartverket Kristiansand

10:05 Matrikulering uten fullført oppmålingsforretning v/ Lars Elsrud, Kartverket

11:00 Lunsj

11:45 Aktuelt fra matrikkelavdelinga v/ Lars Elsrud, Kartverket

  • Matrikkelfaggruppe
  • Innhold i forskrifter på høring
  • Nytt nettbasert lovkurs
  • Matrikkelens rolle i det digitale samfunnet

12:45 Pause

13:00 Utfordringer med føring av bygning i Matrikkelen v/ Åsulv B. Stormoen, Kartverket Kristiansand

13:45 Pause

14:00 Saksbehandling av navnesaker v/ Kartverket

  • Hvordan foregår prosessen i navnesaker, og hvilke kilder benyttes

14:30 Kvalitetsheving i Matrikkelen v/ Åsulv B. Stormoen, Kartverket Kristiansand

14:45 - 15:00 Korte orienteringer og avslutning

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål angående fagdagen? Ta kontakt med asulv.birkeland.stormoen@kartverket.no