Faglig påfyll og gode samtaler

Programmet var som vanlig svært interessant. Vi gikk blant annet gjennom erfaringer og læringspunkt fra den store NATO-øvelsen i fjor, og den nasjonale helse- og beredskapsøvelsen som ble holdt samtidig. Fokus var på totalforsvaret, summen av landets sivile og militære ressurser og samhandlingen mellom dem. 

Fylkesmannen i Vestland fylke, Lars Sponheim, innleder
gjennomgangen av erfaringene etter NATO-øvelsen i fjor (Foto: Anne Lien, Kartverket Bergen).

Beredskap innen Vestland fylke

Det ble også orientert om to nye tiltak innen beredskap i Vestland fylke. Det ene er Vest Brann og Redningsregion, som er et regionsamarbeid mellom brannvesenet i Bergen og de lokale brannvesen i kommunene rundt. Det andre er Samfunnssikkerhetens hus, et samvirkesenter for alle beredskapsorganisasjoner som nå etableres i Bergen, basert på de gode erfaringene man fikk under Sykkel-VM der alle innen beredskap satt fysisk samlet.

 

Cecilie Daae, direktør for DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap) informerer om digital sikkerhet og cyberangrep (Foto: Anne Lien, Kartverket Bergen).

Tankevekkende om egenberedskap

Videre hadde Røde Kors et tankevekkende innlegg om egenberedskap, hvordan alle innbyggere må forberede seg på å klare seg selv i 72 timer etter en hendelse der for eksempel vann og strøm forsvinner. I tillegg hadde vi besøk av både NSM (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet) og DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap), som snakket om bl.a. cyberangrep og nasjonal strategi for digital sikkerhet. Ikke minst ble det diskutert planer for FylkesROS Vestland, en felles risiko- og sårbarhetsanalyse som skal utarbeides for det nye fylket vårt.

Kontreadmiral Sverre Engeness fra Forsvarets Operative Hovedkvarter illustrerer hvordan Russland påvirker global stabilitet (Foto: Anne Lien, Kartverket Bergen).

Motiverende samling

Alt i alt en svært bra samling som ga faglig påfyll og gode samtaler. Det er også motiverende å se hvordan andre beredskapsaktører er avhengige av og setter stor pris på de viktige dataene som Kartverket forvalter.

Kontaktperson

Kartverke Bergen: anne.lien @ kartverket.no