Siste oppdatering

Refinansiering og prioritet

Ved bytte av bank er det vanlig å overføre panteretten fra den gamle banken til den nye banken. Dette kalles å refinansiere, og vil i mange tilfeller gi rett på lavere tinglysingsgebyr.

Transport og bytte av bank

Når et nytt pantedokument, eller en transport av et eldre pantedokument, tinglyses i forbindelse med refinansiering av fast eiendom, er gebyret 200 kroner, dersom vilkårene er oppfylt.

Det lavere gebyret gjelder ved refinansiering av lån innenfor samme låneramme, med samme pantsettere, og samme panteobjekt. Dersom det nye lånebeløpet blir høyere, det blir flere pantsettere eller kausjonister, eller lignende, skal det betales ordinært tinglysingsgebyr.

Tilsvarende gebyrreduksjon gjelder ikke ved refinansiering og transport av pant i borettslagsandeler.

Kriterier for redusert gebyr

Samme beløp eller lavere

Det nye pantedokumentet må enten være på samme beløp, eller lavere, enn det eller de pantedokumentene det skal erstatte.

Samme pantsettere

Det må være de samme personene som er oppført som pantsettere på det nye pantedokumentet som på det opprinnelige pantedokumentet.

Hvis det har skjedd endringer i eierforholdene på eiendommen, for eksempel ved at en samboer eller ektefelle har kjøpt seg inn, får du ikke redusert gebyr.

Samme panteobjekt

Det nye pantedokumentet må gjelde den eller de samme eiendommene som den opprinnelige pantsettelsen, slik den består på refinansieringstidspunktet.

Må opplyses ved tinglysing

For at tinglysingsmyndigheten effektivt skal kunne skille ut dokumenter som kun gjelder refinansiering av lån, skal det krysses av for refinansiering i høyre hjørne på pantedokumentet. Eventuelt må pantedokumentet tydelig merkes med en av følgende tekster:

 • Refinansiering av lån innenfor samme låneramme, med samme pantsetter eller pantsettere og med samme panteobjekt.
 • Refinansiering av lån, jf. gebyrforskriften § 1 andre ledd.

Lavere gebyr ved refinansiering beregnes i de tilfeller det nye pantedokumentet tinglyses samtidig som, eller før det gamle slettes

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Ofte stilte spørsmål

Del