Siste oppdatering

Grunnboksutskrift for andel i borettslag

En grunnboksutskrift viser hvem som er tinglyst eier til borettslagsandelen, om det er flere eiere, og om det er tinglyst pengeheftelser.

Skjema for grunnboksutskrift for andel i borettslag

Grunnboksutskrift

Du kan bestille bekreftet grunnboksutskrift for andel i borettslag, både aktiv og historisk grunnbok.

Du får ikke se innholdet i de tinglyste dokumentene når du bestiller en grunnboksutskrift. 

Aktiv grunnboksutskrift

En aktiv grunnboksutskrift er en oversikt over hvem som har tinglyst eierskap til borettslagsandelen, og hva som er tinglyst av panteheftelser på andelen.

Historisk grunnboksutskrift

En historisk grunnboksutskrift viser hvilke heftelser som har blitt slettet fra grunnboken i 2006 frem til i dag, samt hjemmelsoverføringene i samme tidsrom.

Grunnboksutskrift for selve borettslaget

Dersom du ønsker en utskrift som gjelder eiendommen hvor borettslaget står oppført, må du bestille grunnboksutskrift for fast eiendom, og vise til eiendommens kommune, gårds- og bruksnummer.

Send bestillingen til

Kartverket Ullensvang
Postboks 200
5788 KINSARVIK

Eller til:
tinglysing@kartverket.no 

Veiledning til bestillingsskjemaet

Ofte stilte spørsmål

Del