Siste oppdatering

Grunnboksutskrift for fast eiendom

En grunnboksutskrift viser hvem som er tinglyst eier av eiendommen. Den viser også eventuelle pengeheftelser, erklæringer og avtaler, eller om andre eiendommer eller personer har tinglyste rettigheter på eiendommen.

Skjema for grunnboksutskrift fast eiendom

Grunnboksutskrift

Du kan bestille bekreftet grunnboksutskrift for en eiendom, både aktiv og historisk grunnbok.

Du får ikke se innholdet i de tinglyste dokumentene når du bestiller en grunnboksutskrift.

Aktiv grunnboksutskrift

En aktiv grunnboksutskrift er en oversikt over hvem som har tinglyst eierskap til eiendommen, og hva som er tinglyst av heftelser og forpliktelser på eiendommen. Under grunndata vil du se hvilket bruksnummer denne eiendommen er fradelt fra, og eventuelt hvilke bruksnummer som er fradelt fra denne eiendommen.

Historisk grunnboksutskrift

En historisk grunnboksutskrift viser hvilke heftelser som har blitt slettet på eiendommen, fra grunnboken ble digitalisert og frem til i dag. I tillegg til hjemmelsoverføringene i samme tidsrom.

Gammel grunnbok

Den gamle grunnboken ble ført med penn og skrivemaskin frem til slutten av 1980-årene. Her kan du finne oversikt over hva som har vært tinglyst tidligere, helt tilbake til 1800-tallet. Du kan også finne opplysninger om eldre tinglyste dokumenter som fortsatt er aktive i dag.

Opplysningene i den gamle grunnboken kan du få direkte tilgang til gjennom Digitalarkivets selvbetjeningsløsning for oppslag i gammel grunnbok. I denne løsningen kan du gjøre direkte oppslag i den gamle grunnboken kostnadsfritt.

Send bestillingen til

Kartverket Tinglysing
Postboks 600 Sentrum
3507 HØNEFOSS

Eller til:

tinglysing@kartverket.no

Veiledning til bestillingsskjema

Ofte stilte spørsmål

Del