Forretningene som kan tinglyses elektronisk må være ført med brukstilfellene: Opprette ny grunneiendom ved fradeling, Opprett grunneiendom fra festegrunn, Sammenslåing av matrikkelenhet, Opprett ny festegrunn eller Omnummerer matrikkelenhet.

Veiledning – elektronisk melding til tinglysing (pdf)

I disse brukstilfellene kan en nå velge å gå direkte videre for å sende en melding til tinglysing når brukstilfellet avsluttes. Når kriterier for å tinglyse elektronisk er oppfylt, vil muligheten for å tinglyse en forretning elektronisk bli tilgjengelig i klienten.

Det er ikke et krav at en melding skal sendes elektronisk. Det er mulig å velge at den skal sendes på papir som før.

Veileder for melding til tinglysing