Hopp til innhold

Føringsinstruks for matrikkelen

6.1.11 Nummerering av bruksenheter

Bruksenhetsnummeret består av en bokstav (L, H, U eller K) og fire siffer. Bokstaven angir kode for etasje. høyblokk

De to første sifrene angir etasjen for inngangsdøren til bruksenheten, og de to siste sifrene bruksenhetens nummer i etasjen, se matrikkelforskriften § 53.

nummerering

  • Nummerering innen etasjen skal starte til venstre sett fra trappens øverste trinn og følge klokken mot høyre. Kommunen kan godkjenne annen nummerering dersom den avvikende nummerering er systematisk og alle bruksenhetene gis synlig merking.
  • For bygninger med flere atkomster som leder til samme bruksenhet, knyttes bruksenheten til den atkomst som utpekes til hovedatkomst for bruksenheten.
  • "Mangler" det boliger på den ene eller flere sider av en korridor, skal likevel klokkeprinsippet følges.
  • I eneboliger og våningshus (bygningstype 111-113) føres hovedbolig i etasje H01.
  • NB! For kommunene Oslo og Bærum er det brukt et annet prinsipp for tildeling av bruksenhetsnummer enn resten av landet: Alle etasjer er nummerert i forhold til inngangsdøren i 1. etasje. Uansett etasje vil man starte nummereringen fra venstre med utgangspunkt i den siden som har utgangsdøra i 1. etasje. Bygg med identiske boliger oppover, vil dermed få like nummer også ( H0401 skal ligge over H0101).

    Stavanger kommune har tidligere benyttet heis som utgangspunkt for nummerering, men bruker i dag hovedprinsippet.

    Adresseveilederen  gir utfyllende opplysninger om nummerering av bruksenheter.

Dersom en bruksenhet utgår og det oppstår hull i nummereringen av bruksenhetene, godtas slikt hull. Påfølgende bruksenhetsnummer endres ikke.

Dersom det oppstår ny bolig, for eksempel ved deling av eksisterende bolig, må påfølgende bruksenhetsnummer forskyves slik at rekkefølgen i numrene beholdes korrekt.

Dersom for eksempel bruksenhetsnummer H0102 deles, får de nye boligene bruksenhetsnummer H0102 og H0103 mens bruksenhetsnummer H0103 endres til H0104 osv.

Dersom etasjenummereringen endres, må bruksenhetsnummereringen endres i samsvar med etasjene.

Det er svært viktig at endringer i bruksenhetsnummer føres riktig i matrikkelen, for å unngå at det oppstår feil hos Det sentrale folkeregisteret (DSF).

Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.45
32 11 80 00
post@kartverket.no
 

Chat