Hopp til innhold

Føringsinstruks for matrikkelen

6.1.10 Bruksenhet

I henhold til NS 3940 kapittel 3.16 er bruksenhet definert som ”rom eller en samling rom og åpne deler som sammen anvendes i en bestemt hensikt av en bruker, som kan være eier, leier eller annen bruksrettshaver”. Videre kan en bruksenhet ” være en bygning, for eksempel kontorbygg, eller flere bygninger, for eksempel sykehus men kan også være del av bygning, for eksempel boenhet (bolig), kontorenhet, avdeling i sykehus”. 

Leilighet og lokale er andre betegnelser som har vært brukt på bruksenhet. Som bolig regnes enhver bruksenhet som har minst ett rom og egen inngang, og hvor man har adgang til vann og toalett uten å gå gjennom annen bolig. Ved beregning av bruksareal på bruksenheter regnes ikke felles areal som en del av bruksenheten. Felles areal legges inn først ved summering av arealet for hele etasjen.

Det er definert følgende bruksenhetstyper:

 • Bolig (skal ha adresse og ev. bruksenhetsnummer)
 • Ikke godkjent bolig (skal ha adresse og bruksenhetsnummer)
  Denne bruksenhetstypen ble innført gjennom boligadresseprosjektet til kommuner som ville reservere seg mot å registrere som bolig en del kanskje ulovlige hybler/leiligheter som i realiteten benyttes som bolig. Bruksenhetstypen kan være noe tilfeldig og opplysningen må benyttes med forsiktighet. 
 • Fritidsbolig (skal ha adresse og bruksenhetsnummer)
  Bruksenhetstypen ble innført for å få en bedre oversikt over antall fritidsboliger som bygges da det kan være mange bruksenheter i et bygg. Mange bygningstyper kan inneholde fritidsboliger.   
 • Annet enn bolig (skal ha adresse og bruksenhetsnummer)
  Er i stor grad knyttet til næringsvirksomhet
 • Unummerert bruksenhet
  Bruksenhetstype Unummerert bruksenhet brukes til å ta vare på kobling mellom bygning - matrikkelenhet og adresse, og som ikke ligger på en vanlig bruksenhet (Bolig, Ikke godkjent bolig, Fritidsbolig, Annet enn bolig).

  Ved føring av for eksempel frittstående uthus, garasjer og liknende bygg, benyttes betegnelsen unummerert bruksenhet for å knytte bygningen til aktuell matrikkelenhet og eventuell adresse. Benyttes der det ikke er nødvendig å registrere bygningen med eget bruksenhetsnummer. Unummerert bruksenhet kan også benyttes der garasjer/garasjeanlegg er seksjonert, spesielt der dette er tilknyttet et seksjonert boligsameie.

Eksempler på hva som regnes som selvstendige boliger (bruksenhetstype "Bolig") og hvor bruksenhetsnummer skal tildeles:

 • Hybler i hybelbygg. Hver hybel regnes som selvstendig bolig, selv om beboerne deler viktige funksjoner som kjøkken og/eller bad. Kjøkken, bad og gang som deles av flere beboere regnes som fellesareal og ikke sin egen del av andres bolig.
 • Studentboliger som er bygd som bofellesskap. Hver studenthybel regnes som selvstendig bolig, selv om beboerne deler viktige funksjoner som kjøkken og/eller bad. Kjøkken, bad og gang som deles av flere beboere regnes som fellesareal og ikke som en del av andres bolig.
 • En privat bolig som leies av studenter eller andre for å dele boutgifter, regnes som én bolig.
 • Boenheter i bofellesskap for eldre eller funksjonshemmede. Som oftest er det tjenester knyttet til slike boliger, men de er å forstå som selvstendige boliger fordi beboere har egen økonomi.
 • Private boliger som er tilpasset pleiebehov. Her gjelder det samme som for enheter i bofellesskap for eldre eller funksjonshemmede.
 • Helårsboliger benyttet som fritidsbolig (bygningstype 162 og 163).

Følgende enheter regnes ikke som selvstendige boliger og skal ikke tildeles bruks­enhetsnummer:

 • Utleierom i en privat bolig. Det som på folkemunne ofte blir kalt for hybler ("å bo på hybel") eller utleierom regnes ikke som selvstendig bolig, da man må gå gjennom andres bolig for å komme til eget rom.
 • Utleierom på pensjonat eller lignende.
 • Rom på institusjon. En institusjon regnes som felleshusholdning når beboere tilbys kost og heldøgns pleie og omsorg, og beboerne har (delvis) fellesøkonomi (for eksempel sykehjem)
 • Rom i arbeidsbrakke som er satt opp for midlertidig beboelse.
 • Rom i militærforlegning, sykehus eller fengsel.
 • Rom i mottak for flyktninger eller asylsøkere.
Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.45
32 11 80 00
post@kartverket.no
 

Chat