Endringer i eieropplysninger for fylkesveger

Regionreformen har medført behov for å endre organisasjonsnummer fra de gamle fylkene og til de nye. For eksempel er aktuell eier org.nr. 958 381 492  Akershus fylkeskommune endret til org.nr. 921 693 230 Viken fylkeskommune. Kartverket har endret opplysningene i matrikkelen om aktuell eier og aktuell fester for alle ikke tinglyste fylkesveger på tilsvarende måte. Dette gjelder for de fylkene som er omfattet av regionreformen.

Endring av kontaktopplysninger for fylkesveger

Regionreformen har også medført at fylkene nå har forvaltningsansvar for fylkesvegene. Dette har tidligere vært lagt til Statens vegvesen. I matrikkelen har derfor Statens vegvesen vært oppført som eiers kontaktinstans for hver matrikkelenhet. Siden henvendelsene om fylkesvegene skal rettes direkte til fylkene er Statens vegvesen slettet som eiers kontaktinstans i matrikkelen. Dette gjelder alle matrikkelenheter der fylkene er eier.