Hopp til innhold

Matrikkelloven med tilhørende rettskilder

7. Reelle hensyn

Reelle hensyn er vurderinger av hva som er rimelig, rettferdig, formålstjenlig eller liknende.

I Juridisk teori omtales reelle hensyn ofte som hensyn til et vedtaks "godhet". Reelle hensyn tillegges vekt i vurderingen av de faktorene som gjør seg gjeldende i en konkret sak, for at man skal unngå urimelige avgjørelser eller avgjørelser som strider mot de verdiene og oppfatningene som råder i samfunnet.

Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
post@kartverket.no