Hopp til innhold

Matrikkelloven med tilhørende rettskilder

6. Rettsoppfatninger

Bøker

  • Plan- og bygningsrett, Del 1, Planlegging og ekspropriasjon, 2. utgave ved Pedersen, Sandvik, Skaraas, Ness, Os
  • Plan- og bygningsrett, Del 2, Byggesaksbehandling, håndhevelse og sanksjoner, 2. utgave ved Pedersen, Sandvik, Skaraas, Ness, Os
  • Fast eiendoms rettsforhold, 4. utgave ved Thor Falkanger
  • Tingsrett, 7. utgave ved Thor Falkanger og Aage Thor Falkanger
  • Forvaltningsrett, 9. utgave ved Thorstein Eckhoff og Eivind Smith
  • Arealadministrasjon, August Røsnes (kommer 01.01.2014)
  • Rettskildelære, 5. utgave ved Torstein Eckhoff og Jan Helgesen
  • Kommentarutgave eierseksjonsloven, 1. utgave ved Ørnulf Hagen, Kåre Lilleholt, Christian Fr. Wyller
  • Personopplysningsloven, kommentarutgave, Michal Wiik Johansen, Knut Kaspersen, Åste Marie Bergseng Skullerud

Annet

  • NOU 1988:16 Eigedomsgrenser og administrative inndelingsgrenser (i denne finnes en del relevant informasjon om hvordan eiendomsgrenser har oppstått).
Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
post@kartverket.no