Hopp til innhold

Matrikkelloven med tilhørende rettskilder

4. Andre myndigheters praksis

Godkjenningsordninger

Godkjenningsordning for grensemerker

Godkjenningsordning for rekvisisjonsblanketter

Instrukser, standarder, skjema og veiledere

Føringsinstruks for matrikkelen

Skjema for matrikkel

Veileder for "Melding til tinglysing" (pdf)

Forklaring til matrikkelbrev (pdf)

Speil - Matrikkelloven med henvisning til forskrift (pdf)

Speil - Matrikkelforskriften med henvisning til loven (pdf)

Stedfesting av matrikkelenhets- og råderettsgrenser (pdf)

Adresseveileder  (pdf)

Address guide (pdf)

Håndbok i adressering (pdf)

Samla systemspesifikasjon (versjon 3.15, pdf)

Matrikkel infobrosjyre A4 (pdf) Matrikkel infobrosjyre bretteutgave (pdf)

Uttalelse fra sentral matrikkelmyndighet

Matrikkellovens § 19 andre ledd – Om adgangen til å tinglyse avtale om eksisterende grense

Matrikkelforskriftens § 10 tredje ledd – Rekkefølge ved sletting av matrikkelenhet

Ulike tema

Adresse

Bygning

Tilgang til eiendomsdata

Rundskriv for tinglysing

Kommunegrenser i matrikkelen

Til toppen