Hopp til innhold

Matrikkelloven med tilhørende rettskilder

1. Lover og forskrifter

Gjeldende lov

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) (LOV-2005-06-17-101) 

Act on a national register for land information (Cadastre Act) (Published: 2005-06-17)

Historiske versjoner

Matrikkelloven av 2005 (før endringen i 2007)

Forskrifter

Forskrift om iverksetting av matrikkelen (FOR 2007-02-09 nr. 151)

Forskrift om bruk av lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) på Svalbard (FOR 2009-02-27 nr. 243)

Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) (FOR 2009-06-26 nr. 864)

Vedtak om endring i delvis ikraftsetting av lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (FOR-2009-12-04 nr. 1453)

Vedtak om innføring av matrikkelsystem ( FOR 2009-04-25 nr. 975 FOR-2009-12-04 nr. 1453)

Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen (FOR-2013-12-18-1599)

Forskrift om endring i forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) (FOR-2015-09-18-1060) (trer i kraft 01.01.2016)

Forskrift om endring i forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) (FOR-2015-11-06-1282) (trer i kraft 01.01.2016)

Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
post@kartverket.no