Dersom kommunen ønsker å benytte egenutviklet "rekvisisjon av oppmålingsforretning", skal denne på forhånd være godkjent av Kartverket.

I matrikkelforskriftens § 23 tredje ledd har Kartverket som sentral matrikkelmyndighet fått ansvaret for å godkjenne egenutviklede rekvisisjoner som skal benyttes ved rekvisisjon av oppmålingsforretning.

Ved godkjenning av egenutviklede rekvisisjoner er Kartverket opptatt av at innhold og form ikke skal avvike vesentlig fra de rekvisisjonene som allerede er etablert.

Godkjente rekvisisjoner utarbeidet av Kartverket

Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning - bokmål for søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 jf. matrikkelloven § 10.

Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning – nynorsk for søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 jf. matrikkellova § 10.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring –  bokmål for saker etter matrikkelloven som ikke krever tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring – nynorsk for saker etter matrikkellova som ikkje krev løyve etter plan- og bygningslova.

Gjeldende retningslinjer

Regelverk for godkjenning av rekvisisjon av oppmaalingsforretning (pdf)