Leverandørnr.Kontaktinformasjon leverandørGodkjente grensemerketyperGodkjenningsdato for grensemerker (gjelder for 5 år)
1 Blinken AS Jord, myr, morene og fjell.
By og tettbebygd strøk
26.04.2019
26.04.2019
2 Tore Olsen Produksjon AS Jord, myr, morene
By og tettbebygd strøk
20.06.2019 *
20.06.2019
3 VEV-AL-PLAST AS Jord, myr, morene og fjell. 26.04.2019
 4 Tunby AS Jord, morene og fjell.
Myr
20.06.2019
29.08.2019

* Godkjenning av fjell avventer pga manglende vareprøve