År Møteinnkalling Referat Presentasjoner Foredragsholder

2019

 

6. september 06.09.    
4. juni 04.06.    
 2018
14.-15.
november
14.-15.11.    
21.-22.
august
21.-22.08.    
22.-23. mars 22.-23.03.    
2017 16.-17. november 16.-17.11.    
30.-31. mai 30.-31.05.    
15.-16. mars 15.-16.03.    
 2016 26.-27.10. 26.-27.10. Tanker om fremtidig organisering av eiendomsoppmåling

Føring av konsesjonsopplysninger i matrikkelen

Kommunereform i en digital virkelighet

Jan Inge Torgersen

Helen Marie Rossvoll og Ola Høydal

Unn Disch Kihle og Lars Elsrud
22.06. 22.06. Kvalitet i matrikkelen
Tiltak for å heve kvaliteten i matrikkelen
Kvalitetsheving i matrikkelen, ML § 7
Vurdering av matrikkelbrevets rolle
Matrikkelbrevet - Endring av datainnholdet
Kvalitetsrapportene fra SSB
Oppfølging av kommunene
Jan Inge Torgersen
Notat
Notat
Notat
Astrid Sofie Øie
Jan Inge Torgersen
Finn Ørnes
10.-11.02. 10.-11.02. Matrikkelfaggruppe
Matrikkelføringsprosjektet
Bygning
Oppfølging av kommunene
Status matrikkelen
Endringer i matrikkelforskriften
 
Lars Elsrud
Siri-Linn Ektvedt
Janne Johnsen
Finn Ørnes
Wenche Rognås
Arnulf Haugland og Britt Anne Bergfjord
2015  27.10.  27.10. Matrikkelfaggruppe
Matrikkelføringsprosjektet
Kommunereformen

Lars Elsrud
Arnulf Haugland
Wenche Rognås og Arnulf Haugland
 26.05. 26.05. Matrikkelfaggruppe 2015 05
Døde hjemmelshavere
Lars Elsrud
Haldis F Skaare
10.-11.02. 10.-11.02. Matrikkelfaggruppe 2015 02
Vegnett og adresser
 
Matrikkelen - kommunereform
Lars Elsrud
Tore Abelvik
Unn D. Kihle 
 2014 28.10. 28.10. Møte, Matrikkelfaggruppe
2015 - Veikart kommunereform
Krav til faktisk grense
Sak 12_14 Kursevalueringer
Sak 16_14 Status på bygg
Lars Elsrud
Unn  D. Kihle
Arnulf Haugland
Wenche Rognås
Per Arne Arstad 
22.05. 22.05. Sak 11/14 Informasjon om arbeidet med Strategi, bygningsdelen i matrikkelen (I) Janne Johnsen
14.01. 15.01.    
2012 14.09. 14.09.    
13.-14.06. 14.06.    
07.03. 07.03.    
2011
30.11. 30.11. Sak 22/11 - Bruksrettar
Sak 24/11 - Brukerundersøkelsen
Sak 25/11 - Ramme- og igangsettingstillatelse
Sak 25/11 - Ulik praksis for føring av 1- og 2-trinnssøknad
Torleif Tyssebotn
Unn Kihle
Trond Olav Vassdal

Jan Inge Torgersen
  15.09.    
  19.05.    
 24.-25.02. 25.02. Gjennomgang av bygningsdelen (pdf)
Sak 1/11 Bygningstyper (pdf)
Sak 3/11 og 4/11 diverse (pdf)
Sak 5/11 Endring i tilgang til blanketter (pdf)
Sak 6/11 Strategi bygningsdelen (pdf)
Sak 7/11 Dagens bygningsdel (pdf)


Sak 8/11 - Sak 8_11 Brukerbehov_SSB av (pdf)

Jan Inge Torgersen, SKG
Knut Holter
Trond Olav Vassdal
Rolf Bakken
Heming Herdlevær
Trond Olav Vassdal

Rolf Bakken

Rolf BakkenJan Furseth

Rolf Bakken

2010 09.12. (pdf) 09.12. Sak 22/10 - Historikk i matrikkelen (pdf) Torleif Tyssebotn
23.09. (pdf) 23.09. Sak 17/10 - Likningsverdi på bolig (pdf) Kenneth Andreassen, Skattedirektoratet
  06.05.    
 23.03. (pdf) 23.03. Matrikkelfaggruppe 100322 (pdf)
Boligbygging inkl. 18. mars 2010 (pdf)
Boligbyggestatistikken-Behov for en nærmere gjennomgang (pdf)
System Opplegg Detaljer: Blankett (pdf)
Matrikkelfaggruppe 100323 (pdf)
 
2009 15.09. (pdf) 15.09. Sak 16 og 18 (Føring av matrikkelen - Strategi for videre utvikling) (pdf)
Sak 17 - SK's rolle som tilsynsmyndighet (pdf)
Jordsameie (pdf)
Skjemabruk (pdf)
 
27.05. (pdf) 27.05. Vedlegg 7 Matrikkel - jordskifte (pdf)
Vedlegg 8 Notat1 jordskifte føringsinstruks (pdf)
Vedlegg 9 Notat2 jordskifte forbedringsforslag (pdf)

 
2008 30. - 31.10. 31.10. Sak 01_08 Faggruppa for matrikkelen - mandat (pdf)
Sak 03_08 Nedlegging av svartjenesten (pdf)
Utvikling og prioritering (pdf)
Matrikkelen - Status nye versjonar (pdf)
Organisering (pdf)
Om opplæring og organisering (pdf)
Matrikkelfaggruppe (pdf)