Bygningsopplysninger skal føres i matrikkelen samtidig med at det blir gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven. I kommentarene til matrikkelforskriften § 60 er det presisert at opplysningene skal være ført senest fem dager etter at tillatelsen er gitt. 

Oversikten nedenfor viser antall dager mellom vedtaksdato og registrering i matrikkelen for søknadspliktige tiltak per fylke. Registreringer med mer enn 120 dager etterslep er utelatt fra tellingen.

Oversikten viser tall fra fjerde kvartal 2019.

Se etterslepstall per kommune.

Fylke Ramme tillatelse Antall bygninger Ramme tillatelse Gj.sn. avvik Igang settings tillatelse Ant. bygninger Igang settings tillatelse Gj.sn. avvik Midlertidig bruks tillatelse Ant. bygninger Midlertidig bruks tillatelse Gj.sn. avvik Ferdig attest Antall bygninger Ferdig attest Gj.sn. avvik Antall reg. Gj.snitt avvik Innen frist Etter frist
Total 1 923 11,05 10 146 12,54 2 358 8,47 9 850 6,2 24 277 9,45 71 % 29 %
01 ØSTFOLD 75 20,01 571 7,82 132 4,49 475 4 1 253 6,75 78 % 22 %
02 AKERSHUS 279 7,74 999 13,16 389 5,84 1 068 6,64 2 735 9,02 69 % 31 %
03 OSLO 210 10,14 429 16,97 183 17,64 434 10,26 1 256 13,61 37 % 63 %
04 HEDMARK 94 2,34 546 8,41 151 6,85 586 4,44 1 377 6,13 83 % 17 %
05 OPPLAND 35 10,6 628 10,41 90 8,79 811 8,85 1 564 9,51 70 % 30 %
06 BUSKERUD 70 19,31 795 19,47 182 12,43 699 8,44 1 746 14,31 68 % 32 %
07 VESTFOLD 144 12,72 465 11,95 98 14,39 447 4,24 1 154 9,26 77 % 23 %
08 TELEMARK 63 17,57 515 11,53 49 6,94 497 4,53 1 124 8,57 76 % 24 %
09 AUST-AGDER 94 18,83 417 11,87 56 8,66 277 8,01 844 11,16 63 % 37 %
10 VEST-AGDER 54 2,5 383 4,66 59 8,56 504 2,66 1 000 3,77 89 % 11 %
11 ROGALAND 147 10,71 868 8,4 212 8,46 922 6,52 2 149 7,76 65 % 35 %
12 HORDALAND 273 10,29 733 14,67 247 6,68 754 6,94 2 007 10,19 70 % 30 %
14 SOGN OG FJORDANE 29 4,59 252 17,3 29 21,93 241 7,23 551 12,47 75 % 25 %
15 MØRE OG ROMSDAL 91 6,31 578 11,35 119 4,89 454 5,49 1 242 8,22 77 % 23 %
18 NORDLAND 64 14,97 437 22,07 93 10,95 410 8,78 1 004 15,16 57 % 43 %
19 TROMS 28 12,96 312 19,87 30 7,43 255 4,88 625 12,84 61 % 39 %
20 FINNMARK 18 29,94 128 18,84 21 6,57 92 3,35 259 13,12 77 % 23 %
21 SVALBARD 0 - 1 90 0 - 3 21,67 4 38,75 50 % 50 %
50 TRØNDELAG 155 11,09 1 089 9,35 218 4,66 921 3,81 2 383 6,89 83 % 17 %