Bygningsopplysninger skal føres i matrikkelen samtidig med at det blir gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven. I kommentarene til matrikkelforskriften § 60 er det presisert at opplysningene skal være ført senest fem dager etter at tillatelsen er gitt. 

Oversikten nedenfor viser antall dager mellom vedtaksdato og registrering i matrikkelen for søknadspliktige tiltak per fylke. Registreringer med mer enn 120 dager etterslep er utelatt fra tellingen.

Oversikten viser tall fra tredje kvartal 2019.

Se etterslepstall per kommune.

Fylke Ramme tillatelse Antall bygg Ramme tillatelse Gj.sn. avvik Igang settings
tillatelse Ant. bygg
Igang settings tillatelse Gj.sn. avvik Midlertidig bruks tillatelse Ant. bygg Midlertidig  bruks tillatelse Gj.sn. avvik Ferdig attest
Antall bygg
Ferdig attest
Gj.sn. avvik
Antall reg. Gj.snitt avvik Innen frist Etter frist
Total 2 286 12,25 11 290 11,98 2 073 9,23 8 512 7,49 24 161 10,18 66 % 34 %
01 ØSTFOLD 88 12,31 609 10,02 149 9,28 439 11,1 1 285 10,46 73 % 27 %
02 AKERSHUS 383 14,61 1 044 13,31 306 6,11 688 7,09 2 421 10,84 62 % 38 %
03 OSLO 314 13,3 637 18 158 10,63 483 13,51 1 592 14,98 36 % 64 %
04 HEDMARK 24 8,08 701 8,15 104 11,24 455 3,79 1 284 6,85 80 % 20 %
05 OPPLAND 49 3,78 879 7,14 107 5,77 632 4,69 1 667 6,02 73 % 27 %
06 BUSKERUD 93 27,71 868 13,07 180 12,87 582 7,98 1 723 12,12 67 % 33 %
07 VESTFOLD 156 16,74 540 10,62 80 7,94 401 5,29 1 177 9,44 75 % 25 %
08 TELEMARK 106 10,8 548 16,77 46 10,22 822 6,59 1 522 10,66 58 % 42 %
09 AUST-AGDER 36 36,5 311 21,15 41 22,2 265 18,23 653 20,88 43 % 57 %
10 VEST-AGDER 43 3,91 527 7,57 68 2,96 472 2,2 1 110 4,86 81 % 19 %
                         
11 ROGALAND 182 13,96 977 12,57 178 9,24 804 9,08 2 141 11,1 66 % 34 %
12 HORDALAND 243 11,69 735 14,15 186 9,71 586 10,14 1 750 12 58 % 42 %
14 SOGN OG FJORDANE 31 4,81 275 11,33 41 10,37 167 8,23 514 9,86 71 % 29 %
15 MØRE OG ROMSDAL 118 13,04 536 10,87 134 10,24 317 7,56 1 105 10,08 68 % 32 %
18 NORDLAND 89 9,82 511 18,47 56 17,3 318 7,56 974 14,05 56 % 44 %
19 TROMS 31 8,45 268 10,5 46 12,43 170 7,95 515 9,7 66 % 34 %
20 FINNMARK 3 9 158 9,18 31 6,55 81 5,94 273 7,92 72 % 28 %
50 TRØNDELAG 297 2,42 1 165 8,23 158 5,57 829 4,16 2 449 5,97 85 % 15 %