Det kreves at Java er installert og at det er en nettforbindelse.

Normal oppstart (prøv dette først)

Dersom maskinen er satt opp med normale innstillinger og brannmur eller virusprogram ikke har spesielle restriksjoner, skal det ikke være nødvendig å gjøre annet enn å starte matrikkelen fra den aktuelle matrikkelserveren (www.matrikkel.no, www.test.matrikkel.no, kurs.matrikkel.no) for å starte Matrikkelklienten i Java 6”.

Dersom Java ikke er installert vi du ikke komme videre, gå til Sjekk av Java versjon.

Første gang man bruker matrikkelen, eller dersom det har kommet en ny versjon, vil en del moduler bli lastet ned og dette tar noe tid (minutter). Du må autentisere nedlastingen med det brukernavn og passord du har fått i matrikkelen. Matrikkelen startes automatisk.
  
Dersom matrikkelen ikke kan startes får man ”Application error” eller lignende, eller i noen tilfeller ”Kommunikasjonsproblem” ved pålogging. Prøv to ganger.

Sjekk av Java versjon

Gå på nettsiden til Java og klikke på Do I have Java?

Det blir nå sjekket at du har Java, og om det er en gyldig versjon installert på maskinen, og at nettleseren også har Java.

Dersom sjekken er negativ må Java installeres. Følg lenken til Installasjonsveiviser Web Start. På inngangssidene til matrikkelens produksjons- og testbaser ligger denne samme lenken.