E-postadresse til matrikkelhjelp: matrikkelhjelp@kartverket.no

Telefonnummer: 32 11 81 70

Denne tjenesten er betjent alle virkedager fra kl 8.30 til kl 14.00 for de som fører i matrikkelen. Publikum som har spørsmål angående egen eiendom, bes ringe kommunen, eventuelt sjekke Se eiendom. 

Brukerstøtte for matrikkelen til kommunene

Mange henvendelser er arkivverdige, og derfor ønsker vi henvendelser til vår e-postadresse. Det er kun svar på henvendelser til matrikkelhjelp@kartverket.no og 32 11 81 70 som regnes som Kartverkets offisielle svar på brukerstøttespørsmål. 

Matrikkelhjelpen består av totalt 18 personer som jobber ved fylkeskartkontorene og i Matrikkel- og stedsnavnavdelingen i Kartverket. Matrikkelspørsmål skal ikke rettes til eget fylkeskartkontor. 

Ofte brukte dokumenter