Hvis du planlegger et kurs, og ønsker foredragsholdere fra Kartverket, ta kontakt med kartverkskolen@kartverket.no.

Eiendomsrettsseminaret

Kartverket har de siste årene arrangert et todagers eiendomsrettsseminar hver høst, hvor det blir tatt opp juridiske problemstilling spesielt knyttet til eiendom, tinglysing og matrikkel. Målgruppen for seminaret er advokater, jurister og andre som arbeider med tingsrett og eiendomsrett både i privat og offentlig sektor.

Eiendomsrettsseminaret 2019

Eiendomsrettsseminaret 2018

Matrikkelføringskurs

De som skal føre matrikkelen må gjennomføre spesielle matrikkelføringskurs. Kartverket arrangerer disse kursene.

Les mer om matrikkelføringskurs.