Hvis du planlegger et kurs, og ønsker foredragsholdere fra Kartverket, ta kontakt med kartverksskolen@kartverket.no.

Praktisk seminar om matrikkel og tinglysing

Det blir arrangert brukerrettede seminarer om praktisk tinglysing og matrikkel med jevne mellomrom. Disse seminarene er rettet mot de som jobber i det daglige med matrikkel og eiendomsspørsmål, for eksempel eiendomsmeglere, advokatsekretærer og matrikkelførere i kommunene.

Praktisk seminar om matrikkel og tinglysing 2015

Eiendomsrettsseminaret

Kartverket har de siste årene arrangert et todagers eiendomsrettsseminar hver høst, hvor det blir tatt opp juridiske problemstilling spesielt knyttet til eiendom, tinglysing og matrikkel. Målgruppen for seminaret er advokater, jurister og andre som arbeider med tingsrett og eiendomsrett både i privat og offentlig sektor.

Eiendomsrettsseminaret 2017

Eiendomsrettsseminaret 2016

Eiendomsrettsseminaret 2015

Norsk adresseseminar

Norsk adresseforum arrangerer et adresseseminar hvert år i begynnelsen av september. Temaet for seminaret skal knyttes til aktuelle problemstillinger som angår adressering generelt, kvalitet, adresseflyt og bruk av adresser.

Norsk adresseseminar 2015

Nordisk adresseforum

Nordisk adresseforum er et uformelt samarbeid mellom de nordiske kartverkene, folkeregistrene og de statistiske sentralbyråene.

Nordisk adressemøte 2015, Grundarfjörður, (Iceland)

Matrikkelføringskurs

De som skal føre matrikkelen må gjennomføre spesielle matrikkelføringskurs. Kartverket arrangerer disse kursene.

Les mer om matrikkelføringskurs.

Brukermøter om elektronisk tinglysing

Kartverket har satt i drift et nytt fagsystem for elektronisk tinglysing. Systemet legger opp til en helautomatisert prosess der dokumenter som oppfyller krav til tinglysing skal kunne registreres automatisk og gis umiddelbar prioritet i grunnboken fra det klokkeslettet de kommer inn. I prosjektperioden ble det holdt jevnlige brukermøter med de største organisasjonene innen bank- og finansnæringen.

Les referater fra brukermøtene om elektronisk tinglysing.