Siste oppdatering

Informasjonsbrosjyre om matrikkelen

Matrikkel- og stedsnavnavdelingen i Kartverket har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om matrikkelen. Brosjyren er laget for å forklare hjemmelshavere, parter og andre hva matrikkelen er på en enkel måte. Vi håper mange vil ta i bruk brosjyren i sitt arbeid.

Matrikkelbrosjyre A4

I brosjyren blir det beskrevet hvem som bruker matrikkelen og hva disse bruker den til. Den forklarer videre litt om eiendomsgrenser og hva man kan gjøre dersom opplysningene i matrikkelen er feil. Brosjyren ble utarbeidet med tanke på å gi parter i saker etter matrikkelloven en kort og forståelig beskrivelse om hva matrikkelen er.

Matrikkel- og stedsnavnavdelingen vil for eksempel legge den i alle forhåndsvarsler til parter eller i underretting til parter der forhåndsvarsel ikke er aktuelt. Brosjyren kan også brukes i andre sammenhenger, som for eksempel i kommunens servicetorg og av andre som vil informere hjemmelshavere om matrikkelen.

Faggruppe matrikkel, hvor flere kommuner er representert, har hatt brosjyren på høring, og de har gitt konstruktive tilbakemeldinger på innholdet.

Brosjyren finnes i to varianter. En «brettevariant» som kan skrives ut, brettes og legges i brev i posten og en «stående variant» som ikke trenger bretting. Denne kan brukes i elektronisk varsling og underretting.

Brosjyrene ligger nederst på denne siden, og på veiledningssiden for lokal matrikkelmyndighet på Kartverkets nettsider.

 


 Matrikkel infobrosjyre (pdf)

Del