Følgende endringer blir satt i produksjon i versjon 3.7. Produksjonssettingen er planlagt 14. mai.

 • Valideringen av elektroniske innsendinger og tinglysing av disse gjøres mer robust, blant annet mot ekstern signeringsleverandør.
   
 • Det har frem til nå vært slik at virksomhetssignaturer på dokumenter i enkelte tilfeller ikke følger med inn til validering/signaturkontroll. Dette har skapt enkelte utfordringer relatert til elektronisk innsending av skjøtepakker (herunder tinglysing av pantedokumenter i mellomfinansieringssituasjoner). Dette er nå endret, slik at alle signaturer følger med inn til validering/signaturkontroll.
   
 • Liten endring i valideringsreglene ved elektronisk innsending av OB_PDB for bedre å hensynta registrerte anker på de involverte registerenhetsrettene.
   
 • Rettet en feil som oppsto ved tinglysing av Tvangsforretninger, på registerenhetsretter hvor det er både personlige rettighetshavere og realkoblinger. Tvangsforretninger som skulle hefte i andel, har feilaktig blir heftet i hele registerenhetsretten. De få tilfellene som har oppstått som følge av denne feilen, vil bli rettet i etterkant av produksjonssettingen.
   
 • Listen over landkoder som benyttes i systemet oppdatert.
   
 • Rettet en feil vedrørende manglende overføring av begrensede rettsendringer ved opphør av realkoblinger og opphør av jordsameie.
   
 • Ved reseksjonering der det opprettes ny seksjon fra fellesareal, har det i enkelte tilfeller oppstått utfordringer relatert til overføring av festekontrakter til den nyopprettede seksjonene, dersom seksjonene i sameiet har forskjellige festekontrakter. Dette er rettet til denne versjonen, slik at festekontrakter overføres.
   
 • Endret reglene i forbindelse med overføring av rettsendringer på heftelser fra Borett til Eiendomsrett i borettslagsandeler, når en avtale etter burettslagslova §2-13 slettes. Endringen gjør at heftelser ved slettingen utvides til å gjelde Eiendomsretten.