Følgende endringer blir satt i produksjon i versjon 3.6. Produksjonssettingen skjer 6. mars.

  • For enkelte foretak med organisasjonsnummer, blant annet foretak med lange navn, har navnene som presenteres i en grunnboksutskrift vært noe annerledes enn navnene som presenteres i enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Til versjon 3.6 blir dette rettet slik at navnene vises på samme måte i grunnboksutskriften som i enhetsregisteret.

  • For å bedre håndtere tilfeller av navneendringer på foretak som benytter elektronisk innsending, er det innført en overgangsperiode på 30 dager der både gammelt og nytt navn på foretaket kan benyttes. Dette betyr at gammelt navn kan benyttes i 30 dager etter at navneendringen er registrert i enhetsregisteret.

  • I tillegg gjøres det endringer og forbedringer i saksbehandlingsklienten, og det foretas enkelte feilrettinger.