Grunnboken er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. Registrering i grunnboken gir rettsvern. Les mer om grunnboken her.

Kartverket har utviklet et nytt tinglysingssystem for profesjonelle brukere. Systemet legger opp til en helautomatisert prosess der dokumenter som oppfyller krav til tinglysing skal kunne registreres automatisk og gis umiddelbar prioritet i grunnboken.

Dokumentasjon innsendingsgrensesnitt

Eksempelklienter for bruk av Grunnboksystemets innsendingsgrensesnitt kan man finne på Github. Dette prosjektet vil inneholde avhengigheter til nødvendige tredjepartsbiblioteker både fra Kartverket og andre som gjør det mulig å bygge tjeneste. Eksempelklienten baserer seg på innsending gjennom Altinn.

Altinn innsendings-eksempelklienter for Kartverket på Github

Feil og eller mangler i klientene kan man rapportere på Github, evt så kan man forske og lage rettingene selv sammen med en pull request om å få inn slike endringer.

Dokumentasjon avgivergrensesnitt (Ny grunnbok)

Web services

Teknisk dokumentasjon av tjenester i grunnboksystemet for:

 

Versjonsinformasjon