Kartverkets matrikkelfagdag 6. november 2020

Kartverket arrangerer matrikkelfagdag som er åpen for alle. Påmelding innen 3. november.

09:00 - 12:00
Nettbasert

09:00-09:10 Velkommen v/ Lars Elsrud
09:10-09:40 Lov og forskrift v/ Magnus Billing
09:40-10:10 Autorisasjonsordningen v/ Kartverkets prosjektgruppe
10:10-10:40 Adresseveileder v/ Inger Margrethe Kristiansen
10:40-11:00 Pause
11:00-11:55 Masterplan matrikkel v/ Beate Aase og Leikny Gammelmo
11:55-12:00 Takk for i dag v/ Marit Bekkhus

Møteleder er Marit Bekkhus.

Påmelding skjer her.

Del