Hopp til innhold

Eigenfråsegn om eigarskap

Rettleiing til utfylling av eigenfråsegn om eigarskap til offentleg veg- og jernbanegrunn som skal førast i matrikkelen

Denne eigenfråsegna kan nyttast av stat, fylkeskommune eller kommune i sak som gjeld arealoverføring, oppretting av ny matrikkeleining eller matrikulering av umatrikulert grunneigedom eller festegrunn for å stadfeste eigedomsrett til offentleg veg- eller jernbanegrunn. Eigenfråsegna kan også nyttast dersom ikkje tinglyst offentleg veg- eller jernbanegrunn vert overdrege til annan offentleg styresmakt utan at føremålet vert endra.

Eigenfråsegna skal følgje med som vedlegg i utsendinga om varsel om oppmålingsforretning, eventuelt i førehandsvarselet i saker som ikkje krev oppmålingsforretning.

Last ned skjema