Hopp til innhold

Grunnboksutskrift - fast eiendom - bokmål

Du kan fylle ut skjemaet nedenfor på skjermen, eller du kan laste det ned og fylle det ut for hånd. Du må skrive ut skjemaet og skrive under for hånd i underskriftsfeltet før du sender inn bestillingsskjemaet.

Bestillingen kan du sende til: Kartverket Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss, eller på telefaks til: 32 11 88 01 eller som skannet vedlegg til e-post: tinglysing@kartverket.no.

Hjelp til utfyllingen, informasjon om gebyr og adresse finner du i høyre marg ved å klikke på "Hjelp".

Last ned skjema

Trenger du hjelp med denne siden?

Les mer om bestilling av grunnboksutskrift.

Veiledning til utfylling

Ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet kan du få tilsendt en grunnboksutskrift for en eiendom. Grunnboksutskriften er en oversikt over hvem som er registrert som eier (hjemmelshaver) og hva som er tinglyst på eiendommen. Det koster 172 kroner å få tilsendt en grunnboksutskrift. For historiske utskrifter er prisen 40 kroner. Vi sender faktura på dette gebyret til deg.

Det utfylte skjemaet skal sendes til:

Kartverket Tinglysing
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss

Du kan også fakse skjemaet til faksnummer 32 11 88 01.

Leveringstiden fra oss er ca. en uke.

Til feltet Referansenr

Feltet for referansenummer er frivillig å fylle ut, og vil være synlig på fakturaen som sendes fra oss.

Til feltet Bestiller

Fyll ut med navnet til den som bestiller, sammen med organisasjonsnummer eller fødselsdato. Skriv i tillegg adressen til bestilleren. Hvis du i tillegg skriver telefonnummeret ditt på bestillingen er det enklere for oss å kontakte deg dersom vi er usikre på noe i bestillingen.

Til feltet Eiendom

Fyll ut informasjon om den eiendommen du ønsker å bestille utskrift av. Du må skrive på kommunenummer, gårdsnummer og bruksnummer. Hvis eiendommen er tildelt et festenummer eller seksjonsnummer, må også disse numrene føres på. Hvis du ønsker utskrift for flere eiendommer kan du skrive en eiendom per linje i skjemaet.

Til feltet Merknader

Her kan du si ifra hvis du ønsker historisk utskrift eller utskrift fra gammel grunnbok. En historisk grunnboksutskrift gir deg informasjon om tidligere eiere og slettede tinglyste dokumenter på en eiendom, fra ca 1980. En utskrift fra gammel grunnbok gir deg oversikt over dokumentene som ble ført med penn frem til 1980-årene.

Hvis du ønsker en av eller begge disse utskriftstypene kan du skrive ”historisk” eller ”gammel grunnbok” her.

Til feltet Dato og bestillers underskrift

Her skal den som bestiller datere og skrive under.

Kundesenter

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
tinglysing@kartverket.no