Hopp til innhold

Adresseveileder

11.3.3. Adressenummerskilt

Adressenummerskiltet viser til den enkelte atkomst. Skiltet må plasseres tydelig. Dersom adresseobjektet ligger et stykke fra vegen må det settes opp skilt ved vegen. En bør ha egne skilt på huset i tillegg. Er det flere adresseobjekt må en ha flere skilt ved vegen og på huset. En må unngå å sette opp skilt på porter og lignende som ikke er synlige når de er åpne.

 

vanlig adressenummerskiltFigur 11‑6 Vanlig adressenummerskilt.

 


Med hjemmel i matrikkelforskriften § 59, kan kommunen gi nærmere regler om utforming og plassering av adressenummerskilt.


Anvendelse
Adressenummerskiltene er det siste ledd i vegvisningskjeden. Det er viktig at alle hus er nummerert. Skiltene må være godt synlige og plassert der trafikantene venter å finne dem. De bør derfor være plassert ved port eller inngangsdør. Annen plassering ved privatveg som fører inn til eiendommen kan også være tilfredsstillende. Skilt bør stå på venstre side av port, inngangsdør e.l.

Det er vanlig å la eiendommene på høyre side av vegen, sett mot økende adressenummer, få ulike numre. Venstre side får da like numre.

Størrelse og utforming
Vanligvis anvendes teksthøyde H = 105 mm og skilthøyde 150 mm. Skiltbredden varierer med siffer-antallet som brukes og skal være 150 mm for 1-sifret tall, 220 mm for 2-sifret tall og 280 mm for 3-sifret tall.

 

skilt med angivelse av størrelseFigur 11‑7: Adressenummerskilt med angivelse av størrelse.

 


 

Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.45
32 11 80 00
post@kartverket.no