Adresseveileder

Sist oppdatert: 15.04.19

Her finner du adresseveilederen og annet veiledningsmateriell til hjelp i adresseringsarbeid. Kommunen er offisiell adressemyndighet, og veilederen er derfor vesentlig for de som fører matrikkelen.

Kartverket veileder i å etablere og forvalte et felles adressesystem for hele landet etter bestemmelsene i matrikkelloven.

Veilederen gir bakgrunn for og beskriver et adressesystem med fordeling av administrative og politiske oppgaver i kommunene som offisiell adressemyndighet. Den skal også være til nytte for andre offentlige og private virksomheter til bruk i deres kunde- og adressesystemer og for å finne fram til aktuelle bygninger, objekter eller steder.

Det er viktig at veilederen benyttes sammen med og som supplement til  lovtekst og forskrift med merknader.

Adresseveileder (pdf)

English version: Address guide (pdf)

Andre viktige veiledningsdokumenter:

NB! Dersom du ikke får åpnet pdf-filene i din nettleser, så bruk Acrobat. Evt. må innstillingene på nettleseren endres.