Siste oppdatering

Adresseveileder

Her finner du adresseveilederen og annet veiledningsmateriell til hjelp i adresseringsarbeid. Kommunen er offisiell adressemyndighet, og veilederen er derfor vesentlig for de som fører matrikkelen. Veilederen er nå under revisjon og legges ut på høring her i midten av mai.

Kartverket veileder i å etablere og forvalte et felles adressesystem for hele landet etter bestemmelsene i matrikkelloven.

Fra mai 2019 ble matrikkelen og SSR integrert, dette betyr bl.a. at adressenavn kun skal føres i matrikkelen. Registreringer (ny, endring eller sletting) av adressenavn blir overført til SSR, og disse blir sjekket inn i SSR av Kartverket.

Vedtak om adressenavn skal fortsatt sendes til bl.a. Kartverket, jf. forskrift om stadnamn § 9 Vedtak, fjerde ledd.

Veilederen gir bakgrunn for og beskriver et adressesystem med fordeling av administrative og politiske oppgaver i kommunene som offisiell adressemyndighet. Den skal også være til nytte for andre offentlige og private virksomheter til bruk i deres kunde- og adressesystemer og for å finne fram til aktuelle bygninger, objekter eller steder.

Det er viktig at veilederen benyttes sammen med og som supplement til  lovtekst og forskrift med merknader.

Adresseveileder (under revisjon) (pdf)

English version: Address guide (pdf)

Andre viktige veiledningsdokumenter:

Hvis du ikke får åpnet pdf-filene i nettleseren, bruk Adobe Acrobat Reader. Evt. må innstillingene på nettleseren endres.

Del