Det er kommunene som frem til nå har bestilt adressemerkene i matrikkelen, og disse merkene har blitt sendt ut til beboere i leiligheter. Fra nå av må beboerne skaffe dette selv.

Hva er et adressemerke, og hvorfor har vi det på døra?

Alle leiligheter i flerbolighus har sin egen adresse. Selv om blokka har vegadressen Storgata 10, så er det mange leiligheter i oppgangen som også må ha sin egen unike adresse. Hver leilighet har et bruksenhetsnummer (bolignummer) som beskriver hvor i oppgangen leiligheten ligger.

Se eksempler på hvordan bruksenhetsnummer tildeles.

Se filmen "Bruksenhetsnummer - leilighetens unike adresse"

På adressemerkene er det trykket vegadresse (vegnavn og –nummer) og bruksenhetsnummer, og dette merket skal klebes fast på eller ved siden av leilighetens inngangsdør. Bruksenhetsnummeret er som nevnt tidligere en unik adresse på leiligheten, og er en del av beboerens offisielle adresse. Det er spesielt viktig når helsepersonell tilkalles, da kan det noen ganger stå om liv. Bredbåndinstallatører krever opplysninger om bruksenhetsnummeret, og ved flytting krever folkeregisteret også denne opplysningen. I tillegg er det mange som bestiller varer på Internett, og dette skal ofte leveres på døra.

Merking av hus og leiligheter er lovpålagt, se lengre med i teksten.

Hvem skal ha adressemerker?

I tilfeller hvor flere boliger deler samme vegadresse, så blir hver boenhet tildelt et bruksenhetsnummer (bolignummer). Bruksenhetsnummeret tildeles etter et fast system, så AMK-sentraler og andre som kjenner systemet finner raskt frem i store leilighetsbygg. Er du i tvil om du skal merke døra med bruksenhetsnummer, så har kommunene kontaktpersoner som kan hjelpe deg.

Kontaktpersoner i kommunene.

Det anbefales at leiligheter brukt til fritidsformål også merkes med riktig bruksenhetsnummer. Det er det samme behovet for å finne frem der også.

I www.seeiendom.no kan eiendommen søkes opp enten ved å bruke kommune-, gårds- og bruksnummer (eventuelt feste- eller seksjonsnummer), eller ved å skrive inn vegadressen i søkefeltet. "Vis mer informasjon om eiendommen" viser bruksenheter i bygget. 

Hvordan skal adressemerkene se ut?

Adressemerket skal inneholde informasjon om boligens vegadresse, altså vegnavn og -nummer. I tillegg skal leilighetens bruksenhetsnummer stå på.

For at adressemerkene skal være tydelige og lette å lese, så anbefaler Kartverket følgende standard:
Minimumsmål: 78x32 mm.
Bakgrunnsfarge: Hvit (eller sølvfarget)
Tekstfarge: Sort
inneholde Adressenavn og -nummer i tillegg til bruksenhetsnummer (Gjerne VERSALER, STORE BOKSTAVER)
Velg en skrifttype som er lettlest.

Skriv ut ditt adressemerke på papir (pdf)

Hvor kan jeg kjøpe adressemerker?

Kartverket anbefaler å bestille dørskilt hos en profesjonell aktør, det gir de mest holdbare skiltene. Innholdet på skiltet endrer seg ikke i de tilfeller det kommer nye beboere i leiligheten. Adressen blir den samme, og skiltet kan stå igjen på/ved døra ved flytting.

Adresseringen kan endre seg dersom kommunen omadresserer eller omnummererer vegen, eller dersom leiligheter deles slik at det blir flere inngangsdører i etasjen.

Hvem har ansvar for merking av bruksenheter?

Ansvaret ligger hos eier, fester, beboer eller tiltakshaver. Dette er forankret i Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) og Forskrift om eiendomsregistrering (Matrikkelforskriften).

§ 57 Skilting (i matrikkelforskriften) sier blant annet:  Eier,fester, beboer eller tiltakshaver skal merke bruksenhet som er tildelt egen offisiell adresse, med adressemerke. Merket skal settes synlig på eller ved inngangsdøren for bruksenheten.

Matrikkellova:

Kapittel 4. Adresser til eigedommar og bygningar
§ 21.Fastsetjing av offisiell adresse

Matrikkelforskriften:

Del 3. Saker som ikke krever  oppmålingsforretning, Kapittel 12 Offisiell adresse
§ 50.Tildeling eller endring av adresse
§ 53.Bruksenhetsnummer
§ 57.Skilting