Produksjonsmåned

Produser i matrikkelen og send til trykking dato

Utsending av adressemerker fra trykkeri

Januar

2.
16.
30.

9.
23.
6. februar

Februar

13.
27.

20.
6. mars

Mars

13.

20.

April

3.
17.

10.
24.

Mai

2. (onsdag)
15.
29.

9. (onsdag)
23. (onsdag)
5. juni

Juni

12.
26.

19.
3. juli 

Juli

10.
24.

17.
31. 

August

7.
21.

14.
28.

September

4.
18.

11.
25.

Oktober

2.
16.
30.

9.
23.
6. november

November

13.
27.

20.
4. desember

Desember

11.

18.