I Oslo og Bærum fraviker en hovedprinsippet og tar utgangspunkt i ytterdøren eller hovedinngangen til blokken når en bestemmer nummereringen for hver enkelt leilighet.

Har en boligblokk flere innganger, tar en utgangspunkt i den enkelte ytterdør eller hovedinngang. En må tenke seg at en står utenfor bygningen, ser mot ytterdøren og teller leilighetene fra venstre mot høyre (i gjeldende etasje). Man starter da med første leilighet til venstre for hovedinngangen og går med klokken til man kommer til gjeldende leilighet.

Har alle etasjene samme planløsning som første etasje, vil nummereringen bli den samme for alle etasjene.

Her kan det, som i resten av landet, være boligblokker som skiller seg ut, hvor eksemplet som vises her ikke kan brukes. I slike tilfeller bør man ta kontakt med kommunene, som har plantegninger av bygningene.