hovedprinsippet

Hovedprinsippet for bolignummer

Hovedprinsippet tar utgangspunkt i trappa. Når du står på toppen av trappa i din etasje, begynner du å telle fra første leilighet til venstre, med klokka, til du kommer til din leilighet. For eksempel vil H0203 bety at leiligheten ligger i andre etasje, tredje leilighet fra venstre. Bokstaven "H" indikerer at leiligheten ligger i andre hovedetasje i bygget.

Kontakt din kommune for nærmere beskjed.

Det kan være boligblokker som skiller seg ut og hvor hovedprinsippet ikke kan brukes. I slike tilfeller, ta kontakt med kommunene.

Se flere eksempler:

Stavanger: Fra 1. januar 2011 følger også Stavanger kommune standardregler for nummerering av nye boenheter – det vil si å alltid starte tellingen til venstre fra trappen.

Oslo og Bærum kommuner følger et eget prinsipp.

Leiligheter uten eget kjøkken

Leiligheter eller rom som ikke har eget kjøkken, eksempelvis på institusjoner og sykehjem, skal ikke ha eget bolignummer.