Som følge av dette må kommunene informere sitt servicetorg og sitt sentralbord om hvem som kan svare på henvendelser knyttet til bruksenhetsnummer. Dette for å sikre at publikum raskt får hjelp.

Oppdatert informasjon

Det er viktig at kommunen sørger for at Kartverket har oppdatert informasjon om hvem i kommunen som er ansvarlig for matrikkelen da Kartverket publiserer lister over kontaktpersoner i kommunene på sine internettsider. Her ligger det også en søkemotor man kan benytte seg av for å finne en kontaktperson i kommunen, som kan være til hjelp med spørsmål om bolignummer.

Hvor mye arbeid pålegges kommunene?

For de fleste av landets kommuner vil den økte arbeidsmengden de får som følge av nedleggingen, utgjøre mindre enn én telefonhenvendelse per måned. Ett av de få unntakene her er Oslo kommune.

Nå må publikum henvende seg til sin respektive kommune med spørsmål om bruksenhetsnummer. Hver måned mottok Kartverket ca 400 henvendelser om bruksenhetsnummer. Dette er henvendelser fra hele landet. Noe under halvparten av disse henvendelsene var fra beboere i Oslo.

Kartverket vil videresende kommunenes returpost som gjelder adressemerker tilbake til kommunene. I gjennomsnitt mottok Kartverket 70 returkonvolutter hver måned, fordelt på landets 430 kommuner.

Ved at kommunen selv får hånd om sin egen returpost, vil kommunen få større kontroll over utsendingen av adressemerker, og få kontrollert sitt adresseregister. Bestilling av adressemerker

Adressemerker blir i all hovedsak trykket og utsendt som respons på at kommunene gjør endringer i sitt register. I tillegg kan adressemerker bestilles manuelt, både av kommunene og Kartverket. Alle kommuner kan bestille adressemerker manuelt i sin matrikkelklient.

Ved henvendelse fra publikum skal kommunen bestille adressemerker dersom publikum mangler dette. Reglene for bestilling av adressemerker er beskrevet i føringsinstruksen for matrikkelen (pdf) (html). Trykkingen av adressemerker skjer i regi av Kartverket.

For å få nærmere beskrivelse av hvordan adressemerker bestilles manuelt, kan kommunene henvende seg til brukerstøtte hos leverandøren av den matrikkelklienten de bruker.