Et bruksenhetsnummer benyttes der flere boenheter har samme vegadresse, eksempelvis leiligheter i blokker og bygårder. Tildelt bruksenhetsnummer vil da vise hvor hver enkelt boenhet ligger i bygningen. Rekkehus og eneboliger blir ikke tildelt bruksenhetsnummer, ettersom de har egen adresse. 

Fra inntektsåret 2008 ble det innført et nytt felt for bruksenhetsnummer (tidligere kalt bolignummer) og kommunenummer ved innrapportering av likningsoppgaver for boligselskap.

Innhenting av bruksenhetsnummer

Borettslag (forretningsførere) som har behov for å innhente bruksenhetsnummer, kan henvende seg til Skatteetaten på grønt nummer 800 80 000.

Registrering i grunnboken 

Ved registrering av nye borettslag i grunnboken, kreves det at boligen som er knyttet til hver andel er individuelt stedfestet med full adresse, inkludert bruksenhetsnummer. Det kan gis unntak dersom kommunen ennå ikke har tildelt bruksenhetsnummer til boligene i byggeprosjektet. I slike tilfeller må bruksenhetsnummer ettersendes til registrering så snart dette er tildelt fra kommunen.