Status vegadresser i kommunane

De siste årene har kommunene i Norge sett viktigheten av å innføre vegadresser, ikke bare på boliger - men også på fritidsboliger i fjellet, ved sjøen og på øyer. De fleste steder vi oppholder oss har nå en vegadresse. Vegadresser er viktig for deg og meg: En adresse gjør det enklere å finne frem – for oss alle. 

Se vegadresse-status i kommunene i sorterbar tabell.

En oversikt 29. juni i år viser følgende:

  • 77 kommuner har full dekning av vegadresser, og 106 kommuner har 99 - 100% dekning.
    I praksis har 183 kommuner full dekning.
  • 118 kommuner nærmer seg full dekning (mellom 90 og 98,9% vegadresser).
  • 93,18% vegadresser i landet.
  • 5 kommuner helt uten vegadresse.

Kartverket følger nøye med på utviklingen i adressearbeidet. Nettsidene våre blir oppdatert med nye statusoversikter hvert tertial. (3 ganger i året).

Status vegadresser i fylkene

Nedenfor ser du en oversikt for vegadresser og matrikkeladresser i hvert fylke per 29. juni i 2018

Fylke Adresser totalt Vegadresser I prosent Matrikkeladresser I prosent
Total 2 447 974 2 280 934 93,18% 167 040 6,82%
01 ØSTFOLD 136 301 134 510 98,69% 1 791 1,31%
02 AKERSHUS 214 382 212 594 99,17% 1 788 0,83%
03 OSLO 99 856 99 658 99,80% 198 0,20%
04 HEDMARK 137 883 132 926 96,40% 4 957 3,60%
05 OPPLAND 156 934 149 719 95,40% 7 215 4,60%
06 BUSKERUD 164 924 145 161 88,02% 19 763 11,98%
07 VESTFOLD 111 922 111 320 99,46% 602 0,54%
08 TELEMARK 112 566 107 577 95,57% 4 989 4,43%
09 AUST-AGDER 75 172 70 392 93,64% 4 780 6,36%
10 VEST-AGDER 97 507 89 919 92,22% 7 588 7,78%
11 ROGALAND 195 156 188 099 96,38% 7 057 3,62%
12 HORDALAND 218 671 211 172 96,57% 7 499 3,43%
14 SOGN OG   FJORDANE 67 435 49 567 73,50% 17 868 26,50%
15 MØRE OG   ROMSDAL 135 592 121 578 89,66% 14 014 10,34%
18 NORDLAND 150 350 123 344 82,04% 27 006 17,96%
19 TROMS 89 300 81 519 91,29% 7 781 8,71%
20 FINNMARK 50 595 36 614 72,37% 13 981 27,63%
21 SVALBARD 742 741 99,87% 1 0,13%
50 TRØNDELAG 232 686 214 524 92,19% 18 162 7,81%


Status vegadresser for hele landet

Kartverket har i mange år jobbet for at flere skal få vegadresser. Etter hvert er matrikkeladresser byttet ut med vegadresser i kommune etter kommune.

Oversikten under viser vegadressestatus for hele landet fra 2006 og fram til i dag.

DatoAdresser totaltMatrikkel-adresseVegadresseProsent vegadresserKommuner med kun
matrikkeladresser
03.01.2018 2 436 641 195 681 2 240 960 97,97 6
01.01.2017 2 411 860 265 154 2 146 706 89,01 18
04.01.2016 2 385 931 343 877 2 042 054 85,59 33
01.01.2015 2 360 193 442 974 1 917 219 81,23 44
06.01.2014 2 335 523 537 584 1 797 939 76,98 68
03.01.2013 2 310 443 605 946 1 704 497 73,77 75
02.01.2012 2 286 693 655 397 1 631 296 71,34 82
07.01.2011 2 278 282 716 111 1 562 171 68,57 85
15.03.2010 2 261 757 750 493 1 511 264 66,82 94
13.03.2009 2 235 958 778 645 1 457 313 65,18 99
08.01.2007 2 185 452 812 333 1 373 119 62,83 107
09.01.2006 2 169 453 826 398 1 343 055 61,91 115

Tallene viser alle adresser, unntatt de som er knyttet til utgåtte bygg. Det betyr at bygninger som er revet, brent eller utgått på annen måte, ikke er med i oversikten.

Vegadresser per postnummer

Bring har laget et tabellverktøy som viser hvor mange vegadresser det er pr. postnummer. Virksomheter kan for eksempel benytte dette for å kontrollere hvor godt adresseregisteret deres er.

Se vegadresser per postnummer på nettsiden til Bring.