Status vegadresser i kommunane

De siste årene har kommunene i Norge sett viktigheten av å innføre vegadresser, ikke bare på boliger - men også på fritidsboliger i fjellet, ved sjøen og på øyer. De fleste steder vi oppholder oss har nå en vegadresse. Vegadresser er viktig for deg og meg: En adresse gjør det enklere å finne frem – for oss alle. 

Se vegadresse-status i kommunene i sorterbar tabell.

En oversikt 4. januar i år viser følgende:

  • 82 kommuner har 100% dekning av vegadresser, og 105 kommuner har 99 - 99,99% dekning
    I praksis har da 187 kommuner full dekning
  • 132 av landets 422 kommuner nærmer seg full dekning (mellom 90 og 98,9% vegadresser)
  • 94,18 % vegadresser i landet
  • 2 kommuner helt uten vegadresse

Kartverket følger nøye med på utviklingen i adressearbeidet. Nettsidene våre blir oppdatert med nye statusoversikter hvert tertial. (3 ganger i året).

Status vegadresser i fylkene

Nedenfor ser du en oversikt for vegadresser og matrikkeladresser i hvert fylke per 4. januar i 2019

Fylke Adresser totalt Vegadresser I prosent Matrikkeladresser I prosent
Total 2 458 673 2 315 690 94,18% 142 983 5,82%
01 ØSTFOLD 136 860 135 199 98,79% 1 661 1,21%
02 AKERSHUS 215 372 213 691 99,22% 1 681 0,78%
03 OSLO 100 928 100 776 99,85% 152 0,15%
04 HEDMARK 138 449 134 115 96,87% 4 334 3,13%
05 OPPLAND 157 745 150 681 95,52% 7 064 4,48%
06 BUSKERUD 165 864 149 058 89,87% 16 806 10,13%
07 VESTFOLD 112 227 111 636 99,47% 591 0,53%
08 TELEMARK 113 051 108 923 96,35% 4 128 3,65%
09 AUST-AGDER 75 494 71 292 94,43% 4 202 5,57%
10 VEST-AGDER 98 168 91 949 93,66% 6 219 6,34%
11 ROGALAND 195 720 188 812 96,47% 6 908 3,53%
12 HORDALAND 219 603 213 116 97,05% 6 487 2,95%
14 SOGN OG   FJORDANE 68 129 53 265 78,18% 14 864 21,82%
15 MØRE OG   ROMSDAL 133 998 123 594 92,24% 10 404 7,76%
18 NORDLAND 150 578 128 347 85,24% 22 231 14,76%
19 TROMS 89 451 84 283 94,22% 5 168 5,78%
20 FINNMARK 50 759 38 698 76,24% 12 061 23,76%
21 SVALBARD 782 781 99,87% 1 0,13%
50 TRØNDELAG 235 495 217 474 92,35% 18 021 7,65%


Status vegadresser for hele landet

Kartverket har i mange år jobbet for at flere skal få vegadresser. Etter hvert er matrikkeladresser byttet ut med vegadresser i kommune etter kommune.

Oversikten under viser vegadressestatus for hele landet fra 2006 og fram til i dag.

Dato Adresser totalt Matrikkel-adresse Vegadresse Prosent   vegadresser Kommuner   med kun matrikkeladresser
04.01.2019 2 458 673 142 983 2 315 690 94,18 2
03.01.2018 2 436 641 195 681 2 240 960 91,97 6
01.01.2017 2 411 860 265 154 2 146 706 89,01 18
04.01.2016 2 385 931 343 877 2 042 054 85,59 33
01.01.2015 2 360 193 442 974 1 917 219 81,23 44
06.01.2014 2 335 523 537 584 1 797 939 76,98 68
03.01.2013 2 310 443 605 946 1 704 497 73,77 75
02.01.2012 2 286 693 655 397 1 631 296 71,34 82
07.01.2011 2 278 282 716 111 1 562 171 68,57 85
15.03.2010 2 261 757 750 493 1 511 264 66,82 94
13.03.2009 2 235 958 778 645 1 457 313 65,18 99
08.01.2007 2 185 452 812 333 1 373 119 62,83 107
09.01.2006 2 169 453 826 398 1 343 055 61,91 115

Tallene viser alle adresser, unntatt de som er knyttet til utgåtte bygg. Det betyr at bygninger som er revet, brent eller utgått på annen måte, ikke er med i oversikten.

Vegadresser per postnummer

Bring har laget et tabellverktøy som viser hvor mange vegadresser det er pr. postnummer. Virksomheter kan for eksempel benytte dette for å kontrollere hvor godt adresseregisteret deres er.

Se vegadresser per postnummer på nettsiden til Bring.