Status vegadresser i kommunane

De siste årene har kommunene i Norge sett viktigheten av å innføre vegadresser, ikke bare på boliger - men også på fritidsboliger i fjellet, ved sjøen og på øyer. De fleste steder vi oppholder oss har nå en vegadresse. Vegadresser er viktig for deg og meg: En adresse gjør det enklere å finne frem – for oss alle. 

Se vegadresse-status i kommunene i sorterbar tabell.

En oversikt 13. januar 2020 viser følgende tall:

  • 66 kommuner har 100 % dekning av vegadresser, og 105 kommuner har 99,00-99,99 % dekning.
    I praksis har da 171 av landets 356 kommuner full dekning.
  • 117 kommuner nærmer seg full dekning (mellom 90,0 og 98,9 % vegadresser).
  • Det er 96,02 % vegadresser i landet.
  • Ingen kommuner er lenger helt uten vegadresse.

Kartverket følger nøye med på utviklingen i adressearbeidet. Nettsidene våre blir derfor oppdatert med nye statusoversikter hvert tertial (tre ganger i året).

Status vegadresser i fylkene

Nedenfor ser du en oversikt for vegadresser og matrikkeladresser i hvert fylke pr. 1. oktober:

Fylke Adresser totalt Vegadresser I prosent Matrikkeladresser I prosent
Total 2 481 897 2 383 201 96,02 % 98 696 3,98 %
03 OSLO 101 716 101 520 99,81 % 196 0,19 %
11 ROGALAND 197 252 191 720 97,20 % 5 532 2,80 %
15 MØRE OG   ROMSDAL 134 895 125 908 93,34 % 8 987 6,66 %
18 NORDLAND 150 522 137 276 91,20 % 13 246 8,80 %
21 SVALBARD 786 785 99,87 % 1 0,13 %
30 VIKEN 536 566 520 795 97,06 % 15 771 2,94 %
34 INNLANDET 290 586 286 214 98,50 % 4 372 1,50 %
38 VESTFOLD OG TELEMARK 223 803 219 760 97,19 % 4 043 1,81 %
42 AGDER 175 172 170 241 97,19 % 4 931 2,81 %
46 VESTLAND 289 494 276 240 95,42 % 13 254 4,58 %
50 TRØNDELAG 238 866 224 339 93,92 % 14 527 6,08 %
54 TROMS OG FINNMARK 142 239 128 403 90,27 % 13 836 9,73 %


Status vegadresser for hele landet

Kartverket har i mange år jobbet for at flere skal få vegadresser. Etter hvert er matrikkeladresser byttet ut med vegadresser i kommune etter kommune.

Oversikten under viser vegadressestatus for hele landet fra 2006 og fram til i dag.

Dato Adresser totalt Matrikkel-adresse Vegadresse Prosent   vegadresser Kommuner   med kun matrikkeladresser
13.01.2020 2 481 897 98 696 2 383 201 96,02 0
04.01.2019 2 458 673 142 983 2 315 690 94,18 2
03.01.2018 2 436 641 195 681 2 240 960 91,97 6
01.01.2017 2 411 860 265 154 2 146 706 89,01 18
04.01.2016 2 385 931 343 877 2 042 054 85,59 33
01.01.2015 2 360 193 442 974 1 917 219 81,23 44
06.01.2014 2 335 523 537 584 1 797 939 76,98 68
03.01.2013 2 310 443 605 946 1 704 497 73,77 75
02.01.2012 2 286 693 655 397 1 631 296 71,34 82
07.01.2011 2 278 282 716 111 1 562 171 68,57 85
15.03.2010 2 261 757 750 493 1 511 264 66,82 94
13.03.2009 2 235 958 778 645 1 457 313 65,18 99
08.01.2007 2 185 452 812 333 1 373 119 62,83 107
09.01.2006 2 169 453 826 398 1 343 055 61,91 115

Tallene viser alle adresser, unntatt de som er knyttet til utgåtte bygg. Det betyr at bygninger som er revet, brent eller utgått på annen måte, ikke er med i oversikten.