Status vegadresser i kommunane

De siste årene har kommunene i Norge sett viktigheten av å innføre vegadresser, ikke bare på boliger - men også på fritidsboliger i fjellet, ved sjøen og på øyer. De fleste steder vi oppholder oss har nå en vegadresse. Vegadresser er viktig for deg og meg: En adresse gjør det enklere å finne frem – for oss alle. 

Se vegadresse-status i kommunene i sorterbar tabell.

En oversikt 3. januar i år viser følgende:

  • 70 kommunar har full dekning av vegadresser
  • 218 kommuner nærmer seg full dekning (mellom 90 og 99,9% vegadresser)
  • 91,97% vegadresser i landet
  • 6 kommuner heilt uten vegadresse
  • 3,52% av boligene mangler vegadresse
  • 23,97% av hyttene mangler vegadresse
  • 96 175 personer mangler vegadresse på boligen sin

Kartverket følger nøye med på utviklingen i adressearbeidet. Nettsidene våre blir oppdatert med nye statusoversikter hvert tertial. (3 ganger i året).

Status vegadresser i fylkene

Nedenfor ser du en oversikt for vegadresser og matrikkeladresser i hvert fylke pr. 3. januar i 2018

Klikk her for å se diagram, landsoversikt.

Fylke Adresser totalt Veg-adresser I prosent Matrikkel-adresser I prosent
Total 2 436 641 2 240 960 91,97 % 195 681 8,03 %
01 ØSTFOLD 135 716 133 336 98,25 % 2 380 1,75 %
02 AKERSHUS 213 316 211 426 99,11 % 1 890 0,89 %
03 OSLO 99 454 99 284 99,83 % 170 0,17 %
04 HEDMARK 137 434 129 735 94,40 % 7 699 5,60 %
05 OPPLAND 156 166 148 821 95,30 % 7 345 4,70 %
06 BUSKERUD 163 907 141 199 86,15 % 22 708 13,85 %
07 VESTFOLD 111 344 110 746 99,46 % 598 0,54 %
08 TELEMARK 111 858 106 348 95,07 % 5 510 4,93 %
09 AUST-AGDER 74 900 69 485 92,77 % 5 415 7,23 %
10 VEST-AGDER 97 311 88 592 91,04 % 8 719 8,96 %
11 ROGALAND 194 489 187 150 96,23 % 7 339 3,77 %
12 HORDALAND 217 667 209 158 96,09 % 8 509 3,91 %
14 SOGN OG FJORDANE 66 531 40 421 60,76 % 26 110 39,24 %
15 MØRE OG ROMSDAL 135 207 118 432 87,59 % 16 775 12,41 %
18 NORDLAND 149 946 121 063 80,74 % 28 883 19,26 %
19 TROMS 88 986 79 473 89,31 % 9 513 10,69 %
20 FINNMARK 50 580 36 401 71,97 % 14 179 28,03 %
50 TRØNDELAG 231 829 209 890 90,54 % 21 939 9,46 %


Status vegadresser for hele landet

Kartverket har i mange år jobbet for at flere skal få vegadresser. Etter hvert er matrikkeladresser byttet ut med vegadresser i kommune etter kommune.

Oversikten under viser vegadressestatus for hele landet fra 2006 og fram til i dag.

DatoAdresser totaltMatrikkel-adresseVegadresseProsent vegadresserKommuner med kun
matrikkeladresser
03.01.2018 2 436 641 195 681 2 240 960 97,97 6
01.01.2017 2 411 860 265 154 2 146 706 89,01 18
04.01.2016 2 385 931 343 877 2 042 054 85,59 33
01.01.2015 2 360 193 442 974 1 917 219 81,23 44
06.01.2014 2 335 523 537 584 1 797 939 76,98 68
03.01.2013 2 310 443 605 946 1 704 497 73,77 75
02.01.2012 2 286 693 655 397 1 631 296 71,34 82
07.01.2011 2 278 282 716 111 1 562 171 68,57 85
15.03.2010 2 261 757 750 493 1 511 264 66,82 94
13.03.2009 2 235 958 778 645 1 457 313 65,18 99
08.01.2007 2 185 452 812 333 1 373 119 62,83 107
09.01.2006 2 169 453 826 398 1 343 055 61,91 115

Tallene viser alle adresser, unntatt de som er knyttet til utgåtte bygg. Det betyr at bygninger som er revet, brent eller utgått på annen måte, ikke er med i oversikten.

Vegadresser per postnummer

Bring har laget et tabellverktøy som viser hvor mange vegadresser det er pr. postnummer. Virksomheter kan for eksempel benytte dette for å kontrollere hvor godt adresseregisteret deres er.

Se vegadresser per postnummer på nettsiden til Bring.