Hopp til innhold

Adresseveileder

7.1.5. Bokstav som et tillegg

Etter matrikkelforskriften § 52 tredje ledd kan det i adressenummeret benyttes bokstav i tillegg til tall, for å unngå omnummerering i tidligere tildelte adresser. Bokstav skal således ikke benyttes når nye områder adresseres.

Når bokstav slik benyttes som tillegg til et tall, skal som hovedregel bokstav innføres for alle adresser med dette nummeret, med bokstavering fortløpende i stigende rekkefølge.

Figur 7-11
Før-situasjonen med vanlig nummerering.
Nr 2 er holdt av for ev. behov.

Når bokstav brukes som tillegg til adressenummeret, skal stor bokstav (versal) benyttes. Bokstavene I, O, Q, Æ, Ø og Å bør ikke benyttes. I vanlig skrift og på skilt, er det ikke mellomrom mellom tall og bokstav, jf. merknadene til matrikkelforskriften kap. 12.

Figur 7-12
Etter-situasjonen.
Ny tomt/bygg er gitt nr 4A etter kant-prinsippet.
Opprinnelig nr 4 er gitt nr 4B.

Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
post@kartverket.no