Hopp til innhold

Adresseveileder

14.3. Oppdeling eller sammenslåing av parseller

Når adresseparseller blir splittet, bør en av dem beholde adressenavn og -kode. Det bør være den som i størst mulig grad kan beholde nummereringen. Den andre parsellen kan gis nytt adressenavn og -kode. For ikke å gjøre endringene større enn nødvendig kan en lage et tillegg til det opprinnelige adressenavnet slik at det skiller seg fra det gamle navnet. Eksempelvis et annet sisteledd -stubben, jf. Figur 14‑1 nedenfor, eller legge til som prefiks Nordre eller Nye Ørnebakken (som alternativ til Ørnestubben).

splitting av vegFigur 14‑1 Eksempel på splitting av veg (Ørnebakken).
splitting av veg


Når en sidegren vokser enten i lengde eller at antall adresseobjekt slik at det er naturlig at det blir en egen adresseparsell, må den få nytt navn, kode og endret nummerering. Resten av den gamle parsellen beholder adressene så langt som god adresseskikk tillater.

Det kan også være at to adresseparseller slås sammen og bør gis ett navn. Dersom ett av de opprinnelige navnene skal brukes, bør en også beholde adressekoden. En bør da velge navnet på den parsellen som kan beholde numrene.

En sideveg som blir slått sammen med en hovedveg må få samme navn som hovedvegen. En bør tilstrebe å beholde mest mulig av den gamle nummereringen, bortsett fra numrene til de adresseobjektene som tilhører sidevegen.

Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
post@kartverket.no