Hopp til innhold

Adresseveileder

12.1. Forkorting av navn

Generelt vises til Språkrådets veiledning i forkorting av ord (www.sprakrad.no under skriveregler og grammatikk).

Ut fra dette vil de mest aktuelle være:

  • gate, gaten, gata: g.
  • vei, veg, veien, vegen: v.
  • terrasse: terr.
  • plass: pl.

Adressenavnendelser forkortes først. Dersom dette ikke er nok forkortes tittel/navn i tillegg eller i stedet.

For personnavn i adresser bør følgende legges til grunn:
Tittel forkortes først.
Fornavn forkortes så.
Etternavn skal som hovedregel ikke forkortes.

Det skal være punktum bak forkorting av tittel og mellomrom etter punktum. Det skal være punktum bak forkorting av fornavn, men her skal det ikke være mellomrom dersom det er flere fornavn. Det skal være mellomrom foran etternavnet.

Eksempler:
Dr. Martha Persens gate
Th. Kittelsens vei
P.A. Munchs gate.

Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
post@kartverket.no