Hopp til innhold

Adresseveileder

11.3.6. Adressemerke for bruksenhetsnummer

Det er eier, fester beboer eller tiltakshaver som etter matrikkelforskriften § 57 tredje ledd har ansvaret for å merke bruksenhet som er tildelt egen offisiell adresse. Selv om det fortsatt er flere som omtaler dette for «boligadressemerking» så gjelder bestemmelsen for alle typer bruksenheter som er gitt egen offisiell adresse, f.eks. når dette er fritidsbolig.

Lappen/skiltet skal settes på/ved inngangsdøren til boligen slik at bruksenhetsnummeret blir lett synlig.

standard adressemerke

Figur 11-15 Standard adressemerke som Kartverket tidligere sendte ut

 
Figuren viser standard adressemerke som tidligere ble sendt ut fra Kartverket (2 klebemerker). Vegadressen eventuelt matrikkeladressen står øverst og bruksenhetsnummeret midt under for å markere og utheve bruksenhets- nummeret. (Dette gamle merket har målene: Lengde 120 mm, bredde 25 mm. 3 mm ramme rundt hele.)

Egenprodusert skilt skal ha minimum samme innhold, og skal være lett og lese. Det kan benyttes skilt/merke av metall, plast eller liknende.

adressemerket settes synligFigur 11-16 Adressemerket skal settes synlig, på eller ved inngangsdøren for bruksenheten.

 

Til toppen