Adresseveileder

Sist oppdatert: 31.10.19

Her finner du adresseveilederen og annet veiledningsmateriell til hjelp i adresseringsarbeid. Kommunen er offisiell adressemyndighet, og veilederen er derfor vesentlig for de som fører matrikkelen.

Kartverket veileder i å etablere og forvalte et felles adressesystem for hele landet etter bestemmelsene i matrikkelloven.

Fra mai 2019 ble matrikkelen og SSR integrert, dette betyr bl.a. at adressenavn kun skal føres i matrikkelen. Registreringer (ny, endring eller sletting) av adressenavn blir overført til SSR, og disse blir sjekket inn i SSR av Kartverket. For kommuner som bruker klienter fra NOIS eller Norkart, ber vi om at registrering  (ny, endring eller sletting) av veg utføres i Kartverkets klient, da innmeldingene ellers vil være mangelfulle. Kartverket trenger vedtaksdatoen samt koordinater, evt. at dette skjer gjennom avmerking på kart. Bruk da et av skjemaene under.

Vedtak om adressenavn skal fortsatt sendes til bl.a. Kartverket, jf. forskrift om stadnamn § 9 Vedtak, fjerde ledd.

Veilederen gir bakgrunn for og beskriver et adressesystem med fordeling av administrative og politiske oppgaver i kommunene som offisiell adressemyndighet. Den skal også være til nytte for andre offentlige og private virksomheter til bruk i deres kunde- og adressesystemer og for å finne fram til aktuelle bygninger, objekter eller steder.

Det er viktig at veilederen benyttes sammen med og som supplement til  lovtekst og forskrift med merknader.

Adresseveileder (pdf)

English version: Address guide (pdf)

Andre viktige veiledningsdokumenter:

Hvis du ikke får åpnet pdf-filene i nettleseren, bruk Adobe Acrobat Reader. Evt. må innstillingene på nettleseren endres.