Hopp til innhold

Kommunen som adressemyndighet

Her kan de som jobber med adressering finne nyttige artikler og lenker til hjelp i adresseringsarbeidet i kommunen.

Her finner du adresseveilederen og annet veiledningsmateriell til hjelp i adresseringsarbeid. Kommunen er offisiell adressemyndighet, og veilederen er derfor vesentlig for de som fører matrikkelen....

Les mer

For å kunne ta vare på bruksnavn av kulturvernmessig verdi er det åpnet for at vegadresser kan ha et adressetilleggsnavn som inngår i den offisielle adressen.

Les mer

Kommunene er adressemyndighet og fastsetter offisielle adresser. Adressene føres i matrikkelen straks de er tildelt.

Les mer

Formålet med lokale forskrifter er å regulere forhold i adressetildeling som ikke er omtalt i lov eller sentrale forskrifter.

Les mer

Kommunen skal ikke kreve gebyr for fastsetting av adresse.

Les mer

Det finnes vegadresser uten navn. For å unngå slike tilfeller er det viktig at navnearbeidet starter tidlig slik at navnene er på plass når en tildeler adressenummer.

Les mer

Matrikkelen mottek adresse på person både frå Folkeregisteret (fysisk person) og Brønnøysundregistera (næringsvirksomhet, lag og foreninger). Det er ei utfordring for Posten og Brønnøysundregistera at...

Les mer

For spørsmål om Folkeregisterets adresseregister, se lista nedenfor og benytt disse kontaktpersonene. Kontaktinformasjonen er til hjelp for kommunens matrikkelførere.

Les mer

Adressenavn tildeles kun på ett språk i matrikkelen – norsk, samisk eller kvensk.

Les mer