Hopp til innhold

Må jeg oppgi mitt fødselsnummer når jeg skal tinglyse noe i grunnboken?

Ja. Den som sender et dokument til tinglysing må oppgi sitt fødselsnummer (11 siffer), eventuelt organisasjonsnummer. Den som har grunnbokshjemmel til eiendommen det gjelder, og den som får en tinglyst rettighet i henhold til dokumentet som tinglyses, må også oppgi sitt fødselsnummer eller organisasjonsnummer på dokumentet. Kravet følger av tinglysingsforskriften § 4a.

Les mer