Hopp til innhold

Hvorfor skal dokumenter som tinglyses sendes inn i to eksemplarer?

Når et dokument skal tinglyses må du, inntil videre, også legge ved en tinglysingsgjenpart. Det vil si en kopi eller avskrift av det originale dokumentet. Dette er bestemt av Kartverket med hjemmel i tinglysingsforskriften § 6. Profesjonelle aktører skal også bekrefte at gjenparten er en korrekt gjengivelse av originalen. Gjenparten blir arkivert hos tinglysingsmyndigheten etter tinglysing, og blir i ettertiden brukt til å kontrollere om originaldokumentet er riktig tinglyst dersom det skulle oppstå tvil. Utenforstående kan også bestille kopier av de arkiverte gjenpartene.