Hopp til innhold

Vi har en samboerkontrakt, kan denne tinglyses?

Det er ikke vanlig, og i de fleste tilfeller heller ikke mulig, å tinglyse en samboerkontrakt eller sameieavtale. En samboerkontrakt regulerer normalt de økonomiske forholdene mellom samboerne og deling ved et eventuelt opphør av samlivet. Dette er bestemmelser som ikke kan tinglyses i grunnboka. Hvis dere har avtalt en bestemt eierbrøk eller at hele eller deler av en eiendom skal overdras mellom dere, må dere fylle ut et skjøte for tinglysing. Hvis dere har avtalt andre varige rettigheter, for eksempel en personlig borett eller panterett, kan dere tinglyse dette ved å fylle ut skjemaet erklæring om rettighet eller pantedokument. 

Les mer