Hopp til innhold

Hva skal sendes inn til tinglysing når noen gir avslag på arv?

En arving kan avslå arv som er falt etter arveloven § 74. Avslaget kan gjelde hele arven eller en del av den. Den eller de som trer inn som nye arvinger som følge av et avslag kan skrives direkte inn i skjemaet ”hjemmelserklæring ved arv, skifte og uskifte”.

Sammen med skjemaet må du legge ved det skriftlige avslaget fra den som egentlig skulle hatt arven i henhold til skifteattesten. Du må også oppgi verdien av arven som er avslått for beregning av dokumentavgift, ettersom det ikke er fritak for dokumentavgift ved avslag på arv.

Fordelingen av arven når noen gir avslag reguleres av arveloven § 74. Der står det at arven skal fordeles som om frafallsgiver var død før arven falt, slik at den neste i arverekkefølgen blir arving. Hvis den som avslår arv har egne barn, går arven videre til disse med like stor del til hver. Arving som ikke har barn eller barnebarn (livsarvinger), kan frafalle arv til fordel for særskilte medarvinger. 

Les mer