Hopp til innhold

Hvordan tinglyser jeg pant i en leieavtale, fallrett, panterett eller annen rettighet?

Hvis en rettighet ansees å ha en tilstrekkelig økonomisk verdi, kan det være aktuelt å pantsette rettigheten. Eksempler på type rettigheter som fra tid til annen blir pantsatt er: leierett, fallrettighet, panterett (frempantsettelse), båtfesterett eller annen bruksrett.

Det finnes spesielle pantedokumenter som kan brukes for å tinglyse pant i rettigheter. Men det er også mulig å bruke et vanlig pantedokument, såfremt det tydelig fremgår av dokumentet hvilken rettighet som pantsettes. Rettigheten må være tinglyst, og må identifiseres med dokumentnummer og tinglyst dato. Rettighetshaveren til rettigheten må signere pantedokumentet. Det er ikke nødvendig å innhente grunneierens signatur, med mindre det uttrykkelig er avtalt.